Magia Źródła

Z Granica PBF Grymuar
Skocz do: nawigacja, szukaj

Magia Źródła znacząco różni się od pozostałych sposobów kształtowania świata. Podczas gdy w pozostałych przypadkach do tworzenia efektów wykorzystywana jest magiczna energia świata, w tym przypadku źródłem zaklęć jest sam mag, który posiada coś na kształt wewnętrznej studni z mocą, z której to czerpie energię do zaklęć. Źródło mocy w tych przypadkach nazywane jest często właśnie Studnią lub Płomieniem. Podobnie jak w przypadku materialnego odpowiednika studnia taka nie jest nieograniczona i zapasy mocy mogą się w niej wyczerpać, a napełnia się ona z powrotem w różnym tempie w zależności od naturalnych predyspozycji maga i ma swój limit do jakiego może się napełnić. Praktykowanie tej formy magii prowadzi zwykle do powiększania maksymalnego limitu mocy jaki może posiadać mag.

Magia Źródła przejawia się w różnych odmianach, w zależności od tego co dokładnie stanowi źródło magicznej energii. Opisy w tym dziale odnoszą się w głównej mierze do odmiany zwanej Wewnętrznym Płomieniem, jednak poza szczegółami obejmują również inne odmiany. Wartą odnotowania odmianą jest Magia Krwi, w której to energię czerpie się bądź to ze swoich życiowych sił w formie krwii, bądź też z sił innych istot - przeważająca większość wampirów właśnie w ten sposób kształtuje świat. Niektórzy piekielni i nieumarli wykorzystują również Magię Dusz, gdzie źródłem mocy są dusze pochwycone przez nich. Pozyskiwanie nowych dusz jest zwykle znacznie trudniejsze, jednak są one potężniejszym źródłem i starczają na dłużej.

Z tej formy magii mogą korzystać jedynie osoby obdarzone naturalnym talentem i nie można się jej nauczyć - można jedynie wyuczyć się lepszego i efektywniejszego korzystania z już posiadanej mocy. Wyjątek stanowią tutaj przypadki gdy moc taką nabywa się podczas przemiany: stając się wampirem, niebianinem, piekielnym czy też przemienionym.

Korzyści i ograniczenia

Ponieważ zaklęcia wykorzystują wewnętrzną siłę użytkownika, możliwe jest posługiwanie się tą magią na obszarach gdzie normalnie ona nie występuje - należy jednak zaznaczyć tutaj, że tyczy się to miejsc gdzie nie ma magicznej energi, a nie takich gdzie jest ona tłumiona przez inne czynniki (takie jak artefakty).

W zależności od formy źródła, magowie nim obdarzeni mogą być szczególnie podatni na zaklęcia innych użytkowników arkan. Często ścierają się tutaj dwie wole - osoby próbującej wpłynąć na wewnętrzną magię maga oraz niego samego, próbującego zachować nad nią panowanie.

Efekty Źródła są szczególnie uzależnione od odległości od maga. Każde zaklęcie musi mieć początek w nim, nie jest więc możliwe stworzenie wybuchu ognia w jakiejś odległości od niego - zamiast tego należy w wybrane miejsce posłać uformowaną już kulę ognia, która dopiero na miejscu wybuchnie.

Wpływ na użytkownika

Należy zachować szczególną ostrożność czerpiąc z swych wewnętrznych mocy i uważać by nie doprowadzić do ich całkowitego wyczerpania. Płomień jest powiązany z siłami życiowymi maga i jego wyczerpanie może doprowadzić do śmierci, podobnej do takiej z głodu. W mniej drastycznych przypadkach będzie prowadzić do osłabienia organizmu, co może wiązać się również z większą podatnością na choroby.