Profesje

Z Granica PBF Grymuar
Skocz do: nawigacja, szukaj

Lista profesji, czyli zawodów, jakie możesz wybrać podczas tworzenia karty postaci. Warto przeczytać opis wybranej przez siebie profesji, czasem zawody podobne w nazwie mogą się od siebie znacznie różnić, na przykład arystokrata i szlachcic, czy łowca i myśliwy.

Alchemik

Jak sama nazwa wskazuje jest to osoba zajmująca się szeroko pojętą alchemią. Alchemik zajmować się może zarówno sporządzaniem eliksirów miłosnych, jak i trucizn, czy innych mikstur mających wpływ na organizmy żywe. Może zajmować się on również sporządzaniem maści, smarowideł, magicznych perfum, a także transmutacją. Do tej profesji pasował będzie zarówno mistrz, jak i uczeń, jeżeli jest on już w jakimś stopniu zaznajomiony z tą nauką. Alchemia może łączyć ze sobą wiele nauk od chemii, fizyki, przez astronomię, czy metalurgię, na mistycyzmie i religii kończąc.

Artysta

Osoba tworząca jakieś dzieła zarówno te materialne, jak i niematerialne, w wymiarze fizycznym, duchowym, czy emocjonalnym, które w jakimś stopniu wpływają na innych. Do artystów można zaliczyć ogromną ilość profesji. Są to między innymi tancerze, aktorzy, cyrkowcy, kuglarze, malarze, poeci, pisarze, bajarze snujący opowieści, muzycy, śpiewacy. Artysta może być główną profesją danego bohatera, ale jest nią wtedy, jeżeli postać zarabia, lub próbuje zarabiać na tym co robi. Dla arystokratki pierwszą profesją będzie zawsze jej wysokie urodzenie, ale jeżeli gra na jakimś instrumencie, śpiewa, maluje, czy pisze, wtedy jako profesję drugorzędną, czy nawet trzeciorzędną może swobodnie wybrać artystę. Jeśli chodzi o haft, tkactwo i krawiectwo można zaliczyć je do dwóch profesji artystycznej, lub rzemieślniczej w zależności od tego jak, przez kogo i w jakim celu są wykonywane.

Arystokrata

Osoba z najwyższej warstwy społecznej, książę, hrabia, lord, markiz, w niektórych przypadkach wymienia się także tytuły takie jak kniaź i diuk. Arystokracja jest rodzajem szlachty (nie działa to jednak odwrotnie, nie każdy szlachcic jest arystokratą, ale kżdy arystokrata jest szlachcicem). Arystokracja w większości przypadków posiada duży obszar ziemi, ze swoją posiadłością, dworem, pałacem, czy zamkiem. Poza tym do arystokraty najczęściej przynależą ziemię wraz z wioskami leżącymi na ich obszarze. Arystokracja jest rzecz jasna bardzo bogatą warstwą społeczną. Osoby z niej najczęściej zajmują bardzo wysokie stanowiska polityczne, są doradcami królewskimi, zajmują miejsce w rządzie państwa, są ministrami, generałami w wojsku, namiestnikami królestwa. Kwestia dziedziczenia tytułu jest zależna od miejsca w którym dany arystokrata żyje, czasem tytuły dziedziczą tylko synowie, czasem tylko córki, a czasem obydwie płcie.

Badacz

Osoba zajmująca się badaniami w jakiejś dziedzinie. Może być to zarówno botanik, jak archeolog, alchemik, czy mag studiujący nowe zaklęcia. Badacza można rwnież określić jako naukowca, czyli na przykład fizyka, czy geografa, abo kartografa. Innymi słowy badaczem jest każdy, kto zna się na danej dziedzinie, pogłębia swoją wiedzę, a także szuka w niej jakiś nowości. Badacze, czy jak kto woli naukowcy, często bywają równie nauczycielami i biorą pod swoje skrzydła uczniów. Bycie badaczem nie oznacza, że dana osoba jest samotnikiem i przesiaduje w swojej pracowni pośród zakurzonych ksiąg o fizyce. Często badacze, to osoby, które podróżują po całym świecie, zwłaszcza ci, który są botanikami, geologami, geografami, czy zoologami.

Bard

Osoba zajmująca się jednocześnie śpiewem i grą na instrumencie, najczęściej lutni, lub cytrze. Bardowie, lub trubadurzy to przedstawiciele specyficznej grupy artystów, zajmują się oni również pisaniem pieśni, w ich repertuarze najczęściej występują ballady – opowieści, sławiące czyjeś czyny, opowiadające jakieś historie, legendy, mity. Są oni podróżnikami, lub jak kto woli wędrowcami, którzy przybywają do karczm, na festiwale i festyny i tam prezentują swoje talenty, za co oczywiście otrzymują (a przynajmniej powinni) zapłatę.

Chłop

Teoretycznie najniższa warstwa społeczna, jednak niezwykle ważna dla rozwoju każdego państwa. Chłopi to głównie rolnicy, mieszkańcy wsi, lub małych miasteczek. Zajmują się uprawą roli, oraz hodowlą zwierząt gospodarskich, takich jak kury, gęsi, kaczki, indyki, krowy, świnie i tak dalej. Do chłopów nie zaliczamy pasterzy, którzy wiodą zupełnie inny tryb życia. Chłopi zamieszkują zazwyczaj małe domostwa, rzadziej większe domy. Ci najubożsi mieszkają często w stajniach, czy stodołach. Chłopi zajmują się rzecz jasna żniwami, a dalej obróbką zboża na przykład na mąkę (piekarz jednak nie jest już chłopem, a rzemieślnikiem). Do zadań chłopa najczęściej należy też magazynowanie zasobów rolniczych. Chłopi nie zajmują się hodowlą koni.

Kapłan

Osoba, która spełnia pewne funkcje w danej religij i/lub wierze. Kapłani to osoby, które często nazywane są pośrednikami między wierzącymi, a ich bóstwami. Zajmują się obrzędami, udzielają ślubów lub uświęcają związki, odprawiają pogrzeby, tudzież celebrują pochówek. Uczestniczą w różnych rytuałach, takich jak rytuał wejścia w dorosłość, czy uczczenie narodzin dziecka. Poszczególne i bardziej dokładne zadania kapłanów zależą od danej wiary. Inne obowiązki mają kapłanki driad, czy krydian, inne kapłani i kapłanki Najwyższego, czy kapłani nordyjczyków. Kapłani, niezależnie od wiary i religii powinni posiadać ogromną wiedzę na temat swojej religii, dlatego wybierając profesję kapłan nie zapomnij o wpisaniu w umiejętnościach religioznawstwa (nawet jeśli twój bohater posiada wiedzę tylko o swojej wierze).

Kupiec

Osoba zajmująca się szeroko pojętym handlem jakimiś dobrami. Handlarze kupują i sprzedają towary, mogą prowadzić wędrowny tryb życia, na przykład w karawanach kupieckich, a także zajmować się handlem stacjonarnie zamieszkując w danym miejscu i prowadząc sklep. Kupcy często zajmują się wieloma dziedzinami, to znaczy kupują i sprzedają przedmioty z różnych kategorii. Kupiec nie zajmuję się wyrobem towarów, a jedynie ich kupnem i sprzedażą, dlatego kupca nie należy mylić z rzemieślnikiem (innymi słowy rzemieślnik może handlować swoimi towarami, ale nie jest kupcem i odwrotnie, kupiec handluje już wyrobionymi dobrami, więc nie jest rzemieślnikiem).

Kurtyzana

Osoba, która w zamian za pieniądze, lub inne korzyści materialne oddaje swoje ciało, wdzięki, lub towarzystwo. Kurtyzana, określana jest też mianem nierządnicy, ladacznicy lub prostytutki, a także wulgarnie: dziwki. We Wspólnej mowie nie ma niestety odmiany słowa kurtyzana na rodzaj męski. Męską prostytutkę, czyli mężczyznę sprzedającego swoje ciało nazywa się żigolakiem, lub po prostu żigolo.

Kolekcjoner

Jak sama nazwa wskazuje osoba, która kolekcjonuje jakieś dobra, czy to biżuterię, złoto, obrazy, książki, instrumenty. Niektórzy kolekcjonerzy nabywają interesujące ich dobra, tylko w celu ich posiadania, inni natomiast tworzą kolekcję, które wystawiają na pokaz w różnych celach, także zarobkowych. Kolekcjonerem można więc nazwać smoka, który gromadzi dobra w swojej jaskini, ale także osobę, która kupuje obrazy i wystawia je w jakimś miejscu nie tylko aby je podziwiać, ale także w celu ich sprzedaży. Rzecz jasna kolekcjonerem nie można nazwać osoby, która zbiera kamienie nad rzeką i gromadzi je słoiku. Kolekcjonerzy gromadzą dobra luksusowe, lub takie, które mają jakąkolwiek wartość materialną.

Łowca

Łowca to osoba, zajmująca się (jak sama nazwa wskazuje) łowieniem zwierzyny, od myśliwego łowcę wyróżnia to, że jest on zazwyczaj tak zwanym „wolnym strzelcem” nie zrzeszonym w żadnej większej grupie, nie zatrudnionym na żadnym dworze, nie mającym stałego źródła skupu upolowanej zwierzyny. Łowca, w podstawowym znaczenie poluję na zwierzynę dla futra, skóry, mięsa, kości, poroża. Jednak wyróżniamy także tak zwanych łowców trofeów, którzy polują na rzadkie zwierzęta, by zdobywać ich głowy, poroża, zęby, wnętrzności (na przykład do rytuałów), na sprzedaż, na konkretne zlecenie. Poza tym do łowców zaliczamy także łowców potworów, którzy polują na bestie także na zlecenie konkretnych osób, w celu pozbycia się problemu i/lub pozyskania z potwora cennych składników.

Mag

Osoba zajmująca się szeroko pojętą magią. Do grona magów zalicza się czarodziejów, wiedźmy, magów ludzkich, elfich tkaczy zaklęć i tak dalej. Magiem można nazwać każdą osobę, która zajmuje się studiowaniem sztuk magicznych, ich wykorzystaniem, a także ich badaniem i, co bardzo ważne, sprzedażą umagicznionych przedmiotów, jeżeli zostały one natchnione magią przez sprzedającego (handlarz, który sam nie wyrabia – nie umagicznia predmiotów – nie jest magiem). Trzeba zaznaczyć, że magowie to nie tylko wędrowni czarodzieje, którzy urozmaicają życie mieszkańcom miast i miasteczek, ale także nauczyciele na akademiach magicznych, ich uczniowie (oczywiście uczeń jako profesję pierwszorzędową nie będzie miał maga, a ucznia właśnie). Osoby zajmujące się leczeniem za pomocą magii, innymi słowy trudniący się i najczęściej żyjący ze sztuki magicznej.

Mędrzec

Osoba posiadająca ogromną wiedzę w kilku dziedzinach jednocześnie (rzadziej w jednej dziedzinie). Bywa że mędrcami określa się także osoby starsze, które posiadają tak zwaną mądrość życiową, zdobytą przez doświadczenie. Mędrcy mogą być posiadaczami wiedzy ogólnej, ale także z jakiejś konkretnej dziedziny, na przykład filozofii, językoznawstwa, filologii, pisarstwa. Mędrcy posiadają jednocześnie wiedzę teoretyczną i praktyczną. Nieustannie rozwijają się naukowo, zdobywając nową wiedzę na dany temat.

Mieszczanin

Osoba zamieszkująca miasto, podlegająca prawom miejskim, mająca możliwość zakładania własnej działalności, prowadzenia sklepu, skupu, karczmy w określonym miejscu. Mieszczanie to osoby nie tylko pracujące w danej miejscowości, a także osoby bezrobotne, takie jak kobiety wychowujące dzieci, nazywane po prostu mieszczankami.

Myśliwy

Osoba zajmująca się polowaniem, zrzeszona w cechu, lub jakiejś innej grupie, zatrudniona przez konkretnych ludzi, na przykład przez dwory królewskie i nie tylko. Myśliwi zajmują się polowaniem na zwierzynę i dostarczaniu jej do swojego pracodawcy, czyli do konkretnego sklepu, dworu, dworku, zamku czy handlarza. Myśliwi polują za zwierzynę łowną i nie tylko (nie polują jednak na potwory), w celu pozyskania z niej głównie mięsa, ale także skór, czy futer. Rzecz jasna myśliwy musi potrafić zwierzynę oprawić i dostarczyć do miejsca docelowego. Poza tym myśliwi zajmują się czasami hodowlą psów myśliwskich i ich szkoleniem. Zwłaszcza ci, który zatrudniani są jako specjaliści na dworach królewskich. Uczestniczą oni wtedy w polowaniach. Do myśliwych zaliczani są także sokolnicy.

Najemnik

Najemnicy obecnie trudnią się różnymi zawodami. Jednak w podstawowym znaczeniu najemnik to żołnierz pracujący za pieniądze, nie przydzielony do służby żadnego konkretnego państwa. Najemni żołnierze najczęściej walczą tam gdzie lepiej płacą. Obecnie najemnicy wynajmowani są także za pieniądze do konkretnych zadań, zazwyczaj siłowych, lub związanych bezpośrednio z niebezpieczeństwem. Najemnikiem określa się więc także ludzi zajmujących się ochroną (na zlecenie) na przykład karawan, karczm, zamtuzów i tym podobne, a czasem także tragarzy, na przykład w portach przy rozładunku statków.

Nauczyciel

Jak sama nazwa wskazuje jest to osoba posiadająca dużą wiedzę w danej dziedzinie i przekazująca ją swoim uczniom. Nauczycielem jest zarówno geograf uczący dziecko, ale także mag nauczający w akademii, czy wędrowny czarodziej biorący pod skrzydła już dorosłą osobę. Generalnie nauczyciel jest osobą przekazującą jakąś wiedzę komuś, kto tej wiedzy nie posiada, lub chce ją doskonalić. Nauczyciel może być jedynie teoretykiem – na przykład w przypadku filozofii, lub praktykiem, lub posiadać wiedzę z obu zakresów, na przykład medyk znający nie tylko przypadłości, ale także formy ich leczenia.

Ochroniarz

Osoba zajmująca się zapewnieniem bezpieczeństwa różnego rodzaju. Ochroniarz może być pracownikiem zabezpieczającym konkretną osobę, lub grupę osób, mienie, budynek, instytucję. Jest to konkretna profesja zajmująca się wyłącznie ochroną czegoś, lub kogoś. Ochroniarz może być na przykład najemnikiem, ale także żołnierzem, czy strażnikiem, w zależności od tego która profesja jest dominująca.

Opiekun

Osoba która strzeże, dba i opiekuje się kimś lub czymś. Opiekunem może być zarówno nauczyciel, który nie tylko przekazuje wiedzę swojemu uczniowi, ale także trzyma nad nim pieczę zapewniając mu podstawowe warunki do życia, ale także driada opiekująca się jakąś częścią lasu. Opiekunami mogą być na przykład kapłani, lub kapłani zajmujący się świątynią, lub innym miejscem kultu. Opiekunami nazywa się także osoby dorosłe, które z jakiś powodów musiały zająć się dziećmi, które nie są ich własnymi, na przykład w sierocińcach, ale również prywatnie, przyjmując pod swój dach dzieci sąsiadów, lub krewnych, w przypadkach, kiedy dzieci te zostają bez opieki rodziców, na przykład z powodu ich śmierci.

Pasterz

Osoby zajmujące się hodowlą stadnych zwierząt domowych, tak zwanych zwierząt pasterskich, czyli między innymi kóz, owiec, lam, reniferów, czasem wielbłądów. Pasterze to najczęściej ludzie prowadzący koczowniczy, lub półkoczowniczy tryb życia, zajmują się wypasem swoich zwierząt i opieką nad nimi. Pasterstwem trudnią się ludy, które na swoich terytoriach nie mają warunków do uprawy roli, ale obszary przez nich zamieszkane nadają się do wypasu zwierząt. Pasterze rzecz jasna zajmują się także strzyżeniem owiec, czy zbieraniem zrzucającej okrywy włosowej wielbłądów.

Pirat

Osoba napadająca w celu grabieży przy pomocy łodzi, lub statku, na inną jednostkę pływającą. Piraci to innymi słowy osoby zajmujące się rabunkami na morzach i oceanach, trudnią się kradzieżą wszelkich dóbr z innych statków, nierzadko mordując przy tym ich załogę i zatapiając statek. Niektórzy piraci napadają także na małe porty i miejscowości nabrzeżne.

Przemytnik

Osoba, która zajmuję się nielegalnym przewożeniem i handlem zakazanymi, lub bardzo cennymi towarami, które z jakiś względów są zakazane na danym terytorium. Bardzo ważnym elementem jest tu kwestia zakazu, przemyt to przetransportowanie jakiejś rzeczy, dobra na tereny, na których są one zabronione, lub nie posiadają odpowiednich dokumentów. Na przykład przemyt przedmiotów magicznych bez dokumentów na tereny Rododendronii, gdzie magia jest ściśle kontrolowana.

Przewodnik

Osoba, która zawodowo zajmuje się opieką nad inną osobą, lub grupą osób, w celu przeprowadzenia jej/ich z jednego miejsca do innego. Przewodnicy muszą cechować się bardzo dobrą pamięcią i doskonałą orientacją w terenie. Większość przewodników to najemnicy, którzy pracują zazwyczaj bardzo trudnych warunkach, podejmując się na przykład przeprawami przez góry, lub terytoria bardzo niebezpieczne, pełne potworów. Zadaniem przewodnika jest przeprowadzenie osoby z jednego miejsca do drugiego, często w zakres jego obowiązków wchodzi także opieka nad daną osobą. Bywa więc, że przewodnik jest jednocześnie także ochroniarzem.

Rozbójnik

Zwany także grabieżcą, lub łupieżca, bandytą, rabusiem, osoba, która w celu kradzieży, lub pozyskania innych wartości napada na inną osobę, lub grupę osób. Rozbójnicy zazwyczaj działają w większych grupach przestępczych, rabując podróżnych, karawany kupieckie, wozy przewożące jakieś towary, lub osoby prywatne, w celu uzyskania jak największych korzyści. Bandyci, czy też inaczej rozbójnicy dopuszczają się także takich czynów jak morderstwa, gwałty, czy pobicia, zwłaszcza jeśli osoby, które grabią stawiają opór.

Rybak

Osoba trudniąca się rybołówstwem, czyli połowem ryb i innych stworzeń wodnych, takich jak krewetki, małże, kraby, ośmiornice i tym podobne. Rybakami nazywa się osoby zarówno łowiące na morzu, czy oceanie, jak i te zajmujące się połowem śródlądowym, w rzekach, strumieniach, jeziorach.

Rzemieślnik

Rzemieślnikami nazywa się osoby, które wytwarzają jakiś towar, lub wykonują jakieś usługi fizyczne, na przykład budowlane. Rzemieślnik to na przykład krawcowa, szwaczka, tkaczka, budowniczy, bednarz, piekarz, cukiernik, jubiler, stolarz. Rzemieślnik musi dobrze znać się na swoim fachu i rzetelnie wykonywać swoją pracę. Rzemieślnicy zamieszkują najczęściej miasta, miasteczka, czasem wsie, choć w tych ostatnich dominują chłopi. Rzemieślnik może być jednocześnie mieszczaninem, co zdarza się niezwykle często. Rzemieślnicy często zrzeszeni są w cechu i mają prawo posiadać uczniów. Dotyczy to głównie mieszkańców miast. W mniejszych miejscowościach najczęściej fach przekazywany jest z rodzica na dziecko.

Skrytobójca

Osoba, która zajmuje się zabijaniem z ukrycia, często na zlecenie, choć także z innych pobudek. Skrytobójce od zabójcy różni to, że zabija dyskretnie, po cichu, najlepiej tak, by nikt go nie zauważył. Stosuje do tego nie tylko bezpośrednie metody, czyli na przykład strzał z kuszy, czy zasztyletowanie, ale także metody jakimi są trucizny podawane na przykład w jedzeniu. Celem skrytobójcy jest pozbawienie kogoś życia w niezauważalny sposób.

Służący

Pracownik, głównie fizyczny, pracujący i najczęściej mieszkający w domu swojego pracodawcy. Służący za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie, w różnej postaci, nie jest niewolnikiem. Służący w większości przypadków zamieszkują razem ze swoimi pracodawcami, którzy rzecz jasna są na tyle majętni by go utrzymać. Służący to na przykład koniuszy, pokojówka, kucharka, praczka, ogrodnik, niania, czy guwernantka.

Strażnik

Osoba parająca się tym zawodem to przeważnie wojskowy, strażnik miejski, strażnik pilnujący bram miasta, osoba, która pilnuje porządku na danym terytorium, strzeże kogoś, lub czegoś. Na przykład prywatni strażnicy króla, czy królowej. Strażnicy mogą być także osobami prywatnymi, którzy zatrudniają się do ochrony danej osoby.

Szaman

Osoba pełniąca zazwyczaj funkcję religijną w plemieniu, lub innej społeczności. Szaman jest pośrednikiem między światem ciała, światem istot żywych, a światem ducha. Potrafi odczytywać znaki, porozumiewa się z przodkami i innymi duchami. Widzi to, czego nie widzą inni. Uczestniczy w obrzędach, w niektórych społecznościach bywa także kapłanem, zielarzem, czy medykiem.

Szlachcic

Przedstawiciel wyższej warstwy społecznej, wicehrabia, rycerz (ze szlacheckim tytułem nadanym oficjalnie przez władcę danego państwa, a także żona rycerza, nazywana po prostu szlachcianką), baronet, baron, w niektórym przypadkach książę, lub księżna, posiadający mniejszy majątek niż ten u arystokracji. Szlachcice mogą, lecz nie muszą posiadać ziemi, jeżeli posiadają posiadłość jest to zazwyczaj dwór, lub dworek. Mogą posiadać większe obszary ziemskie, ale nie władają miejscowościami na ich terenie (wioski i miasteczka należą wtedy do królestwa i króla, nie do szlachcica). Szlachcicem mogą być też osoby bez ziemi mieszkające na przykład w pałacu królewskim i zajmujące jakieś stanowiska (niższe), jak kasztelan, pomniejszy skryba. Szlachcice mogą też posiadać zamiast dworów swoje mieszkania w mieście, lub całe kamienice. Innymi słowy szlachcice to warstwa społeczna znajdująca się o poziom niżej niż arystokraci.

Szpieg

Osoby, które zajmują się pozyskiwaniem informacji na dany temat robiąc to w tajemnicy. Szpiedzy najczęściej pozyskują informację na temat wrogów swoich pracodawców. Wykradają tajne dane na różne tematy sami pozostając niezauważeni. Szpieg potrafi wtopić się w tło, zmienić swój wygląd, ton głosu, sposób mówienia i wysławiania się. Innymi słowy każdy szpieg to doskonały aktor. Ich zadaniem jest w jak najbardziej tajny sposób pozyskać sekrety innych.

Włóczęga

Osoba, która nie ma stałego miejsca zamieszkania, może być to spowodowane wieloma czynnikami, wyrzucenie z domu przez rodzinę, ucieczka, pożar i tym podobne. Włóczęgów od wędrowców różni to, że często snują się po świecie nie mając innego wyjścia, nie chodzi im o podróżowanie w celach rozrywkowych, naukowych, czy z chęci poznawania nowych ludzi. Włóczęgami są też często osoby, które z jakiś powodów uciekły z domu i los zmusił je do takiego trybu życia.

Uczeń

Jak sama nazwa wskazuje jest to osoba ucząca się na przykład fachu od swojego ojca, czy matki, ale także taka, która uczęszcza do szkoły. Uczniem, wbrew pozorom wcale nie musi być osoba młoda, czy dojrzewająca, może być nim postać w każdym wieku. Wybierając w profesji zawód uczeń pamiętaj, że nie chodzi o to iż „każdy codziennie się czegoś uczy”, tylko o to, że dana osoba otrzymuje i przyjmuje jakąś określoną wiedzę z jednej, lub więcej dziedzin.

Uczony

Osoba zajmująca się naukowo jakąś dziedziną wiedzy, dla której źródłem utrzymania, lub satysfakcji jest nauka sama w sobie. Uczony, lub jak kto woli, naukowiec to postać, która posiada ogromną wiedzą w jakiejś konkretnej dziedzinie, a jej celem jest zgłębianie różnych zagadnień z obszaru zainteresowania.

Urzędnik

Osoba zajmująca się głównie sprawami administracyjnymi w państwie. Na przykład wydawaniem określonych dokumentów, przyjmowaniem wniosków w państwowych sprawach. Urzędnikami są też archiwiści zajmujący się przechowywaniem ksiąg administracyjnych i innych dokumentów. Urzędnicy to także poborcy podatkowi, osoby prowadzące spisy ludności. Urzędnikami nazywa się także osoby wysoko postawione, często z otoczenia władcy.

Uzdrowiciel

Osoba zajmująca się leczeniem organizmów żywych, zarówno istot humanoidalnych jak zwierząt. Uzdrowiciela od medyka i zielarza różni to, że te może wspierać się magią. Niektórzy uzdrowiciele bazują tylko na swoich zdolnościach, inni łączą z tym medycynę i zielarstwo. Uzdrowiciele, w odróżnieniu od zielarzy nie muszą wytwarzać lekarstw, ich zadaniem głównym jest wyleczenie pacjenta, mogą robić to różnymi sposobami.

Wędrowiec

Osoba, która za główny cel życiowy obrała sobie podróżowanie po świecie. Czasami nie posiada żadnego domu, miejsca do którego mogłaby wracać i stałej pracy. Utrzymuje się wtedy przeważnie z dorywczych prac, albo żyje na łonie natury. Drugą grupą wędrowców są osoby, które są bogate, podróżują w luksusach, mają miejsce stałego zamieszkania, ale wolą przemieszczać się po świecie, poznawać nowe miejsca, ludzi i oddawać się rozrywką.

Władca

Najwyższa warstwa w społeczeństwie, król, car, cesarz, arcyksiążę 9w niektórych przypadkach książę). Osoba sprawująca władze na terytorium danego państwa. Najwyższy urząd jaki można piastować. Władca, to osoba, która, jak sama nazwa wskazuje włada jakimś terytorium, cz to miastem-państwem, czy terytorium znacznie większym. W społeczeństwie nie można osiągnąć większego statusu. Władcy nie należy mylić z arystokratą, który posiada moc rządzenia niewielkimi terytoriami, arystokracja i szlachta jest zawsze pod władz jakiegoś króla, czy cesarza (rzadziej księcia).

Wojownik

Osoba zajmująca się walką, niekoniecznie profesjonalnie. Wojownik to nie to samo co żołnierz, wojownicy nie muszą być wcieleni do żadnej armii, to osoby zajmujące się wojaczką na przykład w mniejszych społecznościach, gdzie nie istnieje specjalny kodeks, czy przydzielany żołd. Wojownikiem zwie się na przykład osobę, która w swoim plemieniu, lub innej społeczności pełni rolę obrońcy, strażnika, myśliwego i tym podobne.

Zabójca

Osoba, która często (ale nie zawsze) za pieniądze podejmuje się zabić innego człowieka, niekoniecznie w sposób niejawny. Zabójcy to także osoby, które zabijają z zemsty, w celach rabunkowych, a także w przypadku gdy są chore psychicznie.

Zielarz

Osoba znająca się bardzo dobrze na roślinach leczniczych, opatrywaniu ran, stosowaniu składników dostępnych w naturze do leczenia chorych. Zielarze najczęściej są także medykami. Badają wpływ składników naturalnych na organizmy żywe. Wytwarzają preparaty lecznicze takie jak maści, oleje, syropy, czy kosmetyczne jak mydła, olejki eteryczne, perfumy. Zielarzy nazywa się także druidami.

Złodziej

Osoba dokonująca kradzieży, w przypadku profesji jest to osoba, która utrzymuje się z tego procederu. Okrada osoby o różnym statusie społecznym, z mniejszych, lub większych rzeczy, w calach zarobkowych. Złodziej w tym sensie, nie musi być drobnym „złodziejaszkiem”, obdartusem i włóczęgą, a bogatym i wyrafinowanym człowiekiem, zarabiającym na życie poprzez kradzieże.

Żebrak

Osoba, która w miejscu publicznym prosi o wsparcie materialne nie oferując w zamian żadnych usług, czy towarów. Żebracy, jeśli można tak powiedzieć „trudnią się” proszeniem o pieniądze, jedzenie, nocleg i inne potrzebne do życia rzeczy nie oferując nic w zamian. Często są to osoby, które nie mają żadnego zawodu i nie potrafią znaleźć dla siebie żadnego zajęcia, bywa, że są to osoby starsze, chore, lub dzieci.

Żeglarz

Osoba pracująca na statku. Żeglarzem nazywa się osoba, która trudni się pracą na statku lub innej jednostce pływającej niezależnie od pełnionej na nim funkcji, tak więc żeglarzem jest zarówno kapitan, jak i chłopiec okrętowy. Żeglarzem nie nazywa się osoby pełniącej funkcję w marynarce wojennej, taka osoba, jest wtedy żołnierzem.

Zwiadowca

Potocznie osoba prowadząca zwiad. Zwiadowca może być żołnierzem, lub wojownikiem, ale także po prostu członkiem jakiejś wyprawy, czy społeczności, który zajmuje się sprawdzaniem terenu zanim prowadzona przez niego grupa wyruszy na dany obszar. Zawiadowca to osoba, która upewnia się, że podczas etapów wędrówki, czy polowania towarzyszą nie grodzi jakieś dodatkowe niebezpieczeństwo.

Żołnierz

Osoba dobrowolnie lub nie wcielona do armii danego państwa i pełniąca w niej różne funkcje, pod generała po pospolitego szeregowego żołnierza kończąc. Żołnierz zawodowy najczęściej mieszka w koszarach, lub w innych budynkach należących do armii. Żołnierz służy swojemu krajowi zarówno podczas wojny, jaki i pokoju. Może pełnić funkcję armii pałacowej, ale także pracować w mieście, lub poza nim.