Związki: Niebianie

Z Grymuar
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zwiazki niebianie 2.jpg

Aniołowie, tak światła, jak i ducha, palladyni, duchy światłości, emisariusze, czy błogosławieni to istoty fizyczne, które posiadają takie same potrzeby emocjonalne jak ludzie, czy elfy. Są także istotami seksualnymi i także wśród nich występują różne orientacje seksualne. Trzeba jednak powiedzieć, że większość niebianie to istoty heteroseksualne, jednak biseksualizm, aseksualizm i homoseksualizm także występują. W tej kwestii nauki Najwyższego są zgodne. Miłość, to miłość, niezależnie do jakiej płci. Związki jednopłciowe niebian mają miejsce, najczęściej jednak takie pary zamieszkują Niebiosa, a ich misje nie dotyczą obrony Alaranii, a raczej nauki innych niebian. Ze względu na problem jaki występuje na "Ziemi", niebianie, zwłaszcza ci, którzy nie zajmują się walką, bezpieczniej czują się wśród swoich pobratymców. Związki homoseksualne tworzą także pozostali niebianie, czyli emisariusze, palladyni, czy błogosławieni. Związki osób tej samej płci pomiędzy różnymi niebianami na przykład emisariuszki i palladynki, są akceptowane, a nawet uświęcane, czyli w języku ludzi - legalizowane, lub nazywane małżeństwami (choć nie jest to do końca poprawne) Jednak osoby tej samej płci mają więcej powodów by pozostawać w niebiosach i zostawać nauczycielami. Niestety wielu niebian, zwalczających piekielnych i zło na ziemiach alarańskich ginie od odniesionych ran. Wojownicy często posiadają rodziny, a kiedy oboje rodzice odchodzą do Arkadii ich dzieci zostają osierocone. Takimi dziećmi najczęściej zajmują się pary nie mogące posiadać własnego potomstwa, mieszkające w Niebiosach. Bardzo często są to właśnie pary jednopłciowe. W Alaranii związki jednopłciowe niebian są akceptowane tylko w niektórych społecznościach. Alarianie wierzący w Pana nie widzą w tym nic złego. Jednak w miastach i miasteczkach żyją ze sobą nie tylko wierzący w Najwyższego, ale też ludzie innych wiar, czy ateiści i nie wszyscy są w stanie zaakceptować pary jednopłciowe w swoim otoczeniu.

Zwiazki niebianie 1.jpg

Jeśli chodzi o niebian istnieje jeszcze jedna ważna sprawa, związki międzyrasowe. Nauki Najwyższego odnoszą się do tej kwestii podobnie co do kwestii orientacji seksualnej hołdując zasadzie „Miłość, to miłość”. Niebianin zakochany w lisołaczce ma takie samo prawo uświęcić swój związek, co anioł z palladynką. Warunkiem jest rzecz jasna miłość i chęć obu stron. Jeżeli jednak zdarzy się tak, że niebianin uświęci swój związek z osobą innej rasy na przykład driadą, a ta go porzuci, odejdzie, zdradzi, wyjdzie na jaw, że nigdy nie żywiła do swojego partnera prawdziwych uczuć, lub na światło dzienne wyjdą inne okoliczności wskazujące na oszustwo ze strony partnerki, uświęcenie związku zostaje anulowane i niebianin może w przyszłości wstąpić w kolejny uświęcony związek. Jeśli sytuacja jest odwrotna związek również zostaje anulowany, a niebianin ponosi odpowiednią karę, w zależności od ciężaru winy może być to nawet strącenie do Piekła. Jeśli sytuacja ze zdradą, i nie chodzi tu tylko o zdradę fizyczną, a także o inne okoliczności, ma miejsce pomiędzy dwiema niebianami (niezależnie od orientacji), ten który zawinił ponosi karę, a związek zostaje anulowany. Wśród niebian nie istnieje pojęcie „rozwodu”. Poprawnym nazewnictwem zawierania związków z miłości, na całe życie jest ich uświęcanie, choć rzecz jasna dla uproszczenia mówi się także o ślubie i małżeństwie, nie jest to jednak poprawne. A rozwiązanie uświęcenia jest możliwe tylko w wyżej wymienionych sytuacjach i często jest nazywane anulowaniem lub rozejściem. Tyczy się to zarówno uświęceń związków hetero, jak i homoseksualnych.

Czym właściwie różni się uświęcenie związku od małżeństwa? Po pierwsze trzeba zaznaczyć, że związek może być jednocześnie związkiem uświęconym i małżeństwem. Uświęcenie związku to zawarcie umowy między dwiema osobami, a Najwyższym w obecności kapłana, na przykład emisariusza (zdarzają się wyjątki, gdzie kapłanem jest człowiek, lub osoba innej rasy). Nie zostają podpisane żadne oficjalne umowy, to co zostaje zawarte istnieje tylko między zainteresowanymi, a Panem. Natomiast małżeństwo musi być potwierdzone „na papierze”, obie osoby muszą złożyć swój podpis na dokumencie, który później należy dostarczyć do odpowiednich władz. I tutaj należy znów wspomnieć o związkach homoseksualnych wśród niebian – takowe zostać mogą, zazwyczaj jedynie uświęcone. Niestety prawo w znacznej części Alaranii nie zezwala na małżeństwa osób tej samej płci, wyjątek stanowią tereny opanowane przez eravallów, czy pomniejsze tereny w innych częściach świata, gdzie takie związki są na porządku dziennym. Istnieją bowiem miasta, w których prawo zezwala na małżeństwa homoseksualne.

Zwiazki niebianie 5.jpg

Co ze związkami niebian z demonami i piekielnymi? Niebianie wyczuwają piekielnych, jednak istnieją sposoby, oszukania niebianina, czy niebianki. Jeżeli dochodzi do takiego oszustwa, a niebianin, czy niebianka nie są tego świadomi mogą zawrzeć małżeństwo, jeżeli udzieli go osoba nie znająca rasy oszusta. Natomiast taki związek nigdy nie może zostać uświęcony, ponieważ podczas uświęcenia niebianin, a raczej Najwyższy posiada mentalne połączenie z chcącymi uświęcić związek, co natychmiastowo demaskuje oszusta. Dobrowolne związki niebian z piekielnymi skutkują najczęściej surową karą, w tym wtrąceniem do Piekła i nie ma tu znaczenia płeć. Istnieją jednak przypadki w których upadli aniołowie okazują skruchę i chęć zmiany, zdarza się to jednak niezwykle rzadko. W takich przypadkach, jeśli intencje są silne i prawdziwe, upadły może ponownie nawiązać więź z Panem, który rozstrzygnie jaki los czeka ukochanych.

Zwiazki niebianie.jpg

Jeśli natomiast chodzi o związki z demonami i mowa tu wyłącznie o nemorianach i przemienionych wszystko zależy od danego przedstawiciela tej rasy, bowiem nawet wśród nemorian istnieją istoty o czystych intencjach. Jeżeli niebiani chce zawrzeć związek małżeński z nemorianinem, ten drugi musi udowodnić swoją miłość i czyste intencje, to w jaki sposób, zależne jest głównie od najwyżej postawionego w hierarchii niebianina, któremu podlega ten, który chce zawrzeć małżeństwo z nemorianinem. Mowa tu jednak jedynie o małżeństwie. Nie o uświęceniu związku. Ze względu na zmienną naturę demonów obecnie związków takich się nie uświęca. Podobnie sprawa ma się u przemienionych. Tu sytuacje są nieco bardziej skomplikowane, ponieważ nie wszyscy przemienieni zostali poddani transformacji z własnej winy. Zdarzyły się więc w historii związki uświęcone z tą rasą. Niestety wzmianki o tym są bardzo nieliczne i nie do końca wiadomo na jakich zasadach.

Wśród niebian istnieje pojęcie „favir” - nie chodzi tutaj o sferę seksualną, ale o płeć danej osoby. Favir, to pojęcie określające osoby, które nie czują się ani kobietami, ani mężczyznami. Utożsamiają się ze swoją rasą, czyli na przykład z byciem emisariuszem, jednak nie z płcią, z jaką się urodzili. Dla siebie są po prostu niebianinami. To oni decydują o tym jakim zaimkiem należy się do nich zwracać. Ich wygląd często jest niejednoznaczny, posiadają urodę androgyniczną, przez co nie można z pewnością określić płci po samym wyglądzie. Poza tym niebianie używają także pojęć „mea” i „andra”. Mea to kobiety, które czują się mężczyznami, a andra to mężczyźni, czujący się kobietami. Niebianie nie potępiają takich osób, wręcz przeciwnie, wspierają je, zwłaszcza, jeżeli zostają one wezwane na misję. Alarania bywa cudownym miejscem, ale w wielu krajach osoby odbiegające od tak zwanej „normy” mają trudne życie. Dlatego niebianie z całych sił starają się chronić tych, którzy mogliby być zagrożeni. Tworzą enklawy i miejsca, gdzie wszyscy mogą czuć się bezpiecznie.