Magia

Z Granica PBF Grymuar
Skocz do: nawigacja, szukaj

Czym jest Magia? Jest to sposób wpływania na otaczający nas świat za pomocą innych metod niż siła własnych mięśni lub urządzeń mechanicznych. Magia w Alarani jest przy tym czymś równie naturalnym co wytapianie przedmiotów z żelaza, dlatego nikogo nie dziwią jej przejawy, a w większości kultur magowie stoją na równi z przedstawicielami innych zawodów. W zależności od maga, sposób używania magii może bardzo różnić się od siebie, co zostało wyjaśnione w Rodzaje Magii. Prócz zaklęć wywoływanych przez magów, mogą powstawać samoistne efekty magiczne tworzące się w miejscach niestabilnej magii, lub istnieć samo podtrzymujące się zaklęcia być, niekiedy stworzone eony temu. W obecnych czasach tworzenie tak długotrwałych efektów wymaga niesamowitego wysiłku i współpracy wielu potężnych istot, dlatego niezwykle rzadko powstają takie efekty.

Używanie magii odbywa się zwykle poprzez kształtowanie Pierwotnej Energii zwanej też Energią Magiczną, z której to powstał świat u zarania dziejów, gdy przybył do niego Prasmok. Energia ta wciąż obecna jest w surowej formie w otaczającym nas świecie, choć jest ona niedostrzegalna dla osób nieobdarzonych zmysłem magicznym. Ponadto każda rzecz oraz istota w Alaranii powstała z tej pierwotnej woli i może zostać z powrotem w nią zamieniona, a następnie wykorzystana do tworzenia zaklęć, przy czym jest to zadanie znacznie trudniejsze niż kształtowanie zaklęć z niezwiązanej w przedmioty energii. Ponadto istoty obdarzone intelektem posiadają naturalną odporność na próby takiego zdematerializowania ich, gdyż ich podświadomość nieustannie podtrzymuje ich integralność, nawet podczas snu.

Rodzaje Magii

Świat za pomocą magii można kształtować na wiele różnych sposobów i żadne dwie osoby nie czynią tego w sposób identyczny. Większość podpada jednak pod jedną z pięciu kategorii, które charakteryzują sposób jej formowania. Są to: Inkantacje, Moce, Rozkazy, Rytuały, Źródła; znane również jako Magia Inkantacji, Magia Intuicji, Magia Woli, Magia Rytualna i Magia Źródła. Poniżej znajduje się ich pobieżna charakterystyka, a pełny opis można znaleźć pod odnośnikami:

Magia Inkantacji (inkantacje) 
zaklęcia kształtowane są poprzez odpowiednie słowa i gesty mocy, które formują magiczną energię w pożądane efekty.
Magia Intuicji (moce) 
efekty wywoływane są poprzez silne emocje i chęci do wydarzenia się czegoś.
Magia Rozkazów (rozkazy) 
świat naginany jest do ukształtowania się w wybraną formę, dzięki silnej woli maga.
Magia Rytualna (rytuały) 
efekty wywoływane są poprzednio odprawianie skomplikowanych rytuałów, wymagających często uprzednio długich przygotowań, odpowiedniego czasu czy też miejsca.
Magia Źródła (źródło) 
źródłem mocy jest wewnętrzna energia maga i rzuca on zaklęcia kształtując ją, zamiast magii obecnej w świecie.

Wprowadzenie do Kręgów Magii

Prawie wszyscy obecnie żyjący magowie, dzielą arkana magiczne na pięć kręgów magii tworzących pentagram mocy, a każdy z nich na cztery dziedziny, które zawierają dwie pary przeciwstawnych aspektów. Dziedziny są czasami nazywane również Różami Magii przez analogię do róży wiatrów. Kręgi tworzące pentagram mocy to: Krąg Żywiołów, Krąg Bytu, Krąg Egzystencji, Krąg Przeznaczenia i Krąg Materii.

Niektóre z dziedzin kręgów wydają się być niezwykle do siebie podobne. Jednakże są one takie tylko z pozoru. Jakkolwiek efekty, które można dzięki nim uzyskać rzeczywiście w niektórych przypadkach wydają się być identyczne, to sposoby ich uzyskania są diametralnie różne. Czasami nie stanowi to żadnej różnicy, niekiedy jednak jest niezwykle istotne. Przykładowo rany można leczyć zarówno za pomocą magii Życia jak i Harmonii, aczkolwiek niektóre istoty mogą być niepodatne na efekty jednej z tych dziedzin.

Powiada się, że osoba, która opanuje po arcymistrzowsku wszystkie pięć ramion pentagramów, wykroczy poza granice śmiertelnego maga i stanie na równi z Prasmokiem zyskując możliwość podróżowania do innych wszechświatów. Nie wiadomo czy jest to prawda czy tylko legenda, niewielu jest magów którzy osiągnęli arcymistrzowskie opanowanie jednej z dziedzin, a takich którzy opanowali w tym sposób choć jedną różę magii można wyliczyć na palcach jednej ręki - z czego wszyscy albo już nie żyją, albo przepadli bez śladu.

Dawniej istniały jeszcze inne podziały magii, jednak albo zostały one zapomniane, albo nie są już używane ze względu na zmiany, które zaszły w świecie lub niemożliwość ich opanowania przez obecnie żyjące rasy. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj Magia Kolorów stosowana przez pierwszych naturian, oraz Pierwotna Magia, która pozwalała uzyskać niemal dowolne efekty (o ile posiadacz był odpowiednio potężny), ta ostatnia jednak nie jest już możliwa do stosowania ze względu na o wiele mniejszą ilość wolnej Energii Magicznej krążącej w świecie niż u jego początków.

Kręgi Magii
Krąg Żywiołów Dziedzina Ognia - Dziedzina Wody - Dziedzina Powietrza - Dziedzina Ziemi
Krąg Przeznaczenia Dziedzina Chaosu - Dziedzina Harmonii - Dziedzina Dobra - Dziedzina Zła
Krąg Bytu Dziedzina Życia - Dziedzina Śmierci - Dziedzina Pustki - Dziedzina Istnienia
Krąg Egzystencji Dziedzina Demonów - Dziedzina Ducha - Dziedzina Emocji - Dziedzina Umysłu
Krąg Materii Dziedzina Struktury - Dziedzina Przestrzeni - Dziedzina Energii - Dziedzina Sił